ایرانی‌ها در پیاده‌روی اربعین؛ کمی حاضر و جمعی غایب

ایرانی‌ها در پیاده‌روی اربعین؛ کمی حاضر و جمعی غایب

فلسفه و اهداف قیام عاشورا از دیدگاه امام حسین(ع)

فلسفه و اهداف قیام عاشورا از دیدگاه امام حسین(ع)

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با مدیر و کارشناسان هسته گزینش

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با مدیر و کارشناسان هسته گزینش

مهم : کلیه همکاران محترم پیمانی دانشگاه

مهم : کلیه همکاران محترم پیمانی دانشگاه