ارتباط با ما:

 آدرس هسته گزینش: قم خیابان ساحلی دانشگاه علوم پزشکی قم      

           هسته گزینش . صندوق پستی 3575-37185

مدیر هسته/آقای عسگری 217
مسوول واحد تحقیقات/آقای شریفی 214
کارشناس تحقیقات/ آقای اکبری 218
کارشناس تحقیقات/ آقای حاتمی - آقای رفیعی 214
مسوول واحد مصاحبه/آقای عاشوری 214
مسوول واحد اداری/آقای مهری 218
کارشناس امور اداری/آقای رنجبر- آقای محسنی زاده 218
مسوول گزینش خواهران/خانم یزدیان فرد 219
کارشناس تحقیقات/ خانم شکری-خانم قمبری 219
کارشناس مصاحبه/خانم پناهی 219
راننده گزینش/آقای خانی 214
  •  نمابر:   37703058

 

  • آدرس هیات عالی گزینش: تهران- میدان پاستور - خیابان پاستور- نهاد ریاست جمهوری - تلفن: 64453164-021
  • آدرس هیات مرکزی گزینش: تهران – شهرک قدس - میدان صنعت - بلوار شهید فرحزادی - خیابان سیمای ایران - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – طبقه 13. تلفن : 5-88363594- 021