داوطلبان عزیزی که ازطریق مدیریت منابع انسانی به این هسته معرفی شده اند پس از دریافت وتکمیل فرم اطلاعات فردی ، فرم مذکور را به همراه :

1-سه قطعه عکس 4*3

2- تصویرکامل صفحات شناسنامه وکارت ملی

3-تصویر آخرین مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت یامعافیت دائم (برادران)

 به هسته گزینش تحویل تا مراحل گزینش برای آنها انجام پذیرد.

فرم اطلاعات فردی