قابل توجه معرفی شدگان به هسته گزینش دانشگاه/ نحوه ارسال مدارک و تکمیل فرم اطلاعات فردی

 

با توجه به اعمال محدودیت های مربوط به بیماری  کرونا و لزوم ارائه خدمات به صورت غیر حضوری، به منظور تکمیل مراحل گزینش از طریق لینک ذیل اقدام گردد:

https://selection.muq.ac.ir/فرم اطلاعات فردی

{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید