1-برای شروع روند گزینش چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟

فرآیند گزینش افراد بر اساس دریافت معرفی نامه از معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آغاز می شود .  

2-معرفی نامه برای چه کسانی صادر می شود؟

همه افرادی که از نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع شرایط استخدام و به کارگیری در واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی را دارند و از طریق آزمون و بر اساس دستورالعمل های موجود انتخاب شده اند. به هسته گزینش معرفی می شوند.

3-معرفی شدگان بعد از اخذ معرفی نامه گزینش  باید چه اقداماتی انجام دهند؟

 به منظور تکمیل مراحل گزینش از طریق لینک ذیل اقدام نمایند:

https://selection.muq.ac.ir/فرم اطلاعات فردی